Terma & Syarat

Umum

Dengan melayari/menggunakan laman ini (www.caridestinasi.com) pengunjung mestilah bersetuju & secara langsung tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.

Terma dan Syarat ini akan dikemaskini secara berkala sekiranya diperlukan tanpa perlu kami maklumkan kepada anda, jadi sila sentiasa semak halaman ini.

Laman sesawang ini (www.caridestinasi.com) dibangunkan sebagai rujukan umum untuk berkongsi maklumat yang berkaitan.

Isi kandungan di laman sesawang ini tidak dibenarkan sama sekali dihasilkan semula, ditiru, digunakan atau dijual seperti untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada pihak www.caridestinasi.com, kecuali digunakan untuk tujuan peribadi sahaja atau bukan komersial.

Andainya pelawat mendapati maklumat di laman ini (www.caridestinasi.com) adalah bercanggah dengan mana-mana entiti atau menyalahi hak cipta terpelihara sesiapa, sila maklumkan kepada kami dengan segera.

Pengakuan Liabiliti

Kami sama sekali tidak memberi apa-apa jua sebarang jaminan terhadap ketepatan, kandungan, kualiti, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat di dalam blog ini.

Kami cuba untuk memastikan isi kandungan maklumat di blog ini tepat. Walaubagaimanapun, ralat di dalam kandungan juga mungkin berlaku.

Kami berhak sepenuhnya untuk membuat perubahan kepada isi kandungan, landskap atau apa-apa perubahan pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman kepada umum.

Blog ini mempunyai banyak pautan/link ke laman sesawang luar jadi pihak kami tidak mempunyai kuasa atau kawalan terhadap maklumat yang akan anda akses dan pihak kami tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan anda di laman sesawang yang lain.

Sekiranya ada maklumat di www.caridestinasi.com didapati tidak sesuai, salah, bercanggah dengan mana-mana pihak pada hemat pelawat/anda, sila hubungi pihak kami segera.

Apa jua bentuk kerugian atau bentuk kehilangan libiliti anda atau apa-apa juga yang bersifat negatif yang terjadi disebabkan oleh penggunaan isi kandungan di www.caridestinasi.com, pihak kami tidak akan bertanggungjawab. Risiko melayari dan menggunakan laman sesawang ini adalah di atas anda sendiri.

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan atau apa-apa bersifat negatif yang anda akan alami yang disebabkan penggunaan laman ini.

Sebarang soalan mahupun pertanyaan yang ingin disampaikan sila email kami di sini.

Sekian, Terima Kasih & Wassalam
Admin CariDestinasi.com